Categorie: "Flexibilisering pensioenen"

Niks geen garantie meer

Het is al een tijdje relatief stil op pensioengebied, en hier dus ook. Dat ik druk ben met andere dingen (ik moet immers ook een pensioenreserve opbouwen) speelt daar overigens wel bij mee, eerlijk is eerlijk. Maar goed, dit artikel wilde ik jullie niet onthouden. Zekerheid en garantie rond je pensioen? Kun je wel vergeten…

Uitgekleed of aangekleed?

We hebben sinds 1 januari iets nieuws in Nederland: de PPI. De PPwat? De PPI: premiepensioeninstelling. Het is een manier van pensioen opbouwen, waarbij de werknemer via de werkgever geld belegt voor zijn pensioen. Het kapitaal dat opgebouwd wordt, daarmee wordt te zijner tijd een pensioen aangekocht.

Meegroeien? Meekrimpen!

Mooie column van Theo Gommer over het zogenaamde ‘meegroeipensioen‘. Ik kende die term nog niet, en hij slaat natuurlijk nergens op. Want met het meegroeipensioen bedoelen ze in Den Haag onder andere het feit dat de pensioenuitkeringen zouden moeten gaan meebewegen met de levensverwachting. Nu ben ik geen arts, statisticus, actuaris of iets wat daarop lijkt, maar volgens mij ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de levensverwachting gaat dalen in de toekomst. Die stijgt toch alleen maar? Als ons pensioen meebeweegt met de stijgende levensverwachting, betekent dat dus een lager pensioen. Waarom zou je dat een meegroeipensioen noemen? Dat groeit niet, dat krimpt!

Liever flexibel?

Onderzoeken… de wereld staat er bol van en de financiële wereld dus ook. Bedrijven presenteren graag onderzoeken naar thema’s waar op dat moment veel belangstelling voor is. Logisch: als de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden in de media is dat toch weer mooie free publicity. Zo kunnen we dit onderzoek van Nationale Nederlanden denk ik wel kenmerken. Het zij ze gegund!