Categorie: "Levensloop"

Levensloop komt maar langzaam op gang

De inleg van de levensloopregeling komt inmiddels op gang, maar snel gaat het niet. Na een
voorzichtige start van EUR 10 miljoen in januari volgde een gestage
groei, meldt De Nederlandsche Bank in haar Statistisch Bulletin.De totale inleg bij Nederlandse banken op spaarrekeningen
bedroeg eind juli iets minder dan EUR 250 miljoen euro. De gemiddelde
rentevergoeding op dit type rekening kwam in juli uit op net iets meer
dan 4%.

Levensloop nu al uitgekleed?

Als het aan PvdA-leider Wouter Bos ligt mag de nieuwe levensloopregeling
niet langer worden „misbruikt” om eerder te stoppen met werken. De regeling is
naar zijn mening slechts bedoeld voor een sabattical of zorgverlof. Daarom wil
hij het niet meer toestaan dat werknemers boven de 55 de regeling kunnen
aanwenden om eerder van de oude dag te gaan genieten. Klaar ben je.
Of heeft hij eigenlijk wel gelijk?

Uitgangspunten levensloop

De eigen bijdrage aan de levensloopregeling dient te worden ingehouden
op het bruto loon en bedraagt maximaal 12% van het bruto loon. In een
kalenderjaar mag niet meer worden gespaard indien het levenslooptegoed
(inclusief rendement) 210% of meer bedraagt van het bruto loon in het
voorafgaande kalenderjaar. Een levensloopregeling kan worden uitgevoerd
door een bank, verzekeraar of een beleggingsinstelling.