Geld in kernwapens

Er mogen dan allerlei problemen zijn rondom de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen - ondertussen bulken de fondsen gewoon van het geld. En dat geld moet geïnvesteerd worden om rendement te genereren. Simpel. Mag dat ten koste van alles?

Lijfrente kan gunstiger

Als je 65 wordt, krijg je (nu nog wel) AOW en opgebouwd pensioen. Naast het werkgeverspensioen hebben veel mensen aanvullend kapitaal opgebouwd om hun inkomen na pensionering mee te verhogen. De fiscale mogelijkheden daarvoor waren vroeger erg groot, en daar hebben velen goed gebruik van gemaakt.

Liever lager salaris

Het schijnt dat wij Nederlanders echt wel moeite hebben met het idee om langer te moeten doorwerken dan tot onze 65e verjaardag. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat we liever salaris inleveren dan dat we echt nog langer moeten bikkelen. Daar zijn we heel stellig in – alleen de Denen steken ons wat dat betreft nog naar de kroon.

Pensioenpartij met toekomst?

Ouderen van Nederland… verenigt u! Dat is zo’n beetje de boodschap van de nieuwe politieke partij, die in maart meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De naam is duidelijk: 50PLUS.

Meegroeien? Meekrimpen!

Mooie column van Theo Gommer over het zogenaamde ‘meegroeipensioen‘. Ik kende die term nog niet, en hij slaat natuurlijk nergens op. Want met het meegroeipensioen bedoelen ze in Den Haag onder andere het feit dat de pensioenuitkeringen zouden moeten gaan meebewegen met de levensverwachting. Nu ben ik geen arts, statisticus, actuaris of iets wat daarop lijkt, maar volgens mij ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de levensverwachting gaat dalen in de toekomst. Die stijgt toch alleen maar? Als ons pensioen meebeweegt met de stijgende levensverwachting, betekent dat dus een lager pensioen. Waarom zou je dat een meegroeipensioen noemen? Dat groeit niet, dat krimpt!

Wat krijg jij eigenlijk?

s De laatste tijd hoor je op de radio regelmatig zo’n spotje over je ‘AOW-pensioen’. Ik blijf dat overigens een gekke term vinden, omdat AOW en pensioen in mijn ogen beter voor twee verschillende inkomensbronnen gebruikt kunnen worden. Da’s duidelijker vind ik. Maar goed, dat spotje. Je kunt bij het SVB een overzicht opvragen van wat je nu eigenlijk aan AOW hebt opgebouwd. Zeker raadzaam om je in te verdiepen, als je een aantal jaren in het buitenland hebt doorgebracht tussen je 15e en je 65e.

Niks geen zekerheid

Pensioen, het zou toch een woord moeten zijn dat een gevoel van zekerheid geeft. Het gevoel dat je inkomen op je oude dag goed geregeld is, dat je gegarandeerd bent van een financieel zorgeloos leven als je klaar bent met werken.

Tandartsen met een gaatje

Mooie column dit, op FD Selections, van Wilfred Mooij. Heerlijk pakkende titel! Het onderwerp: het pensioenfonds voor de tandartsen (SPT). Dat moet toch echt gaan korten op de pensioenen, het heeft namelijk geen andere mogelijkheden. De dekkingsgraad is veel te laag, en het pensioen int al sinds 1997 geen premies meer. Verhogen van premies is dus geen optie.

Weten wat je niet weet

Dat wij Nederlanders ons niet bepaald goed in ons pensioen verdiepen, dat is geen nieuws. Toch dénken we dat we best goed weten hoe het allemaal in elkaar zit – ons inkomen voor de oude dag. CentiQ (Wijzer in geldzaken) constateert dat maar 12% van de werknemers ‘volledig pensioenbewust is’, terwijl maar liefst 57% zegt de inhoud van het pensioenoverzicht goed te begrijpen.