Categorie: "Pensioenwet"

Medezeggenschap deelnemers pensioenregelingen wettelijk vastgelegd

De medezeggenschap van deelnemers aan pensioenregelingen wordt wettelijk
vastgelegd. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt
daarom het voorstel voor de nieuwe Pensioenwet. Hij komt hiermee tegemoet aan
de wens van de Tweede Kamer, de sociale partners en het Coördinatieorgaan
Samenwerkende Ouderenorganisaties.

’65-plussers moeten meebetalen aan vergrijzing’

Bijna zes op de tien Nederlanders vindt dat 65-plussers moeten meebetalen aan de toenemende vergrijzing. Volgens 44 procent moet dit alleen gelden voor ouderen met een dubbel modaal inkomen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van Maurice de Hond onder ruim duizend mensen van 18 jaar en ouder.

Onlangs kwam PvdA-leider Wouter Bos onder vuur te liggen, omdat hij stelde dat rijkere oudere moeten meebetalen aan de AOW. Volgens hem zijn dergelijke "impopulaire maatregelen" nodig om in een vergrijzende samenleving de sociale zekerheid overeind te houden.

Pensioenwet biedt schijnveiligheid

De nieuwe Pensioenwet is verre van consistent en zet de wereld op zijn
kop. Als een werknemer zelf wil beleggen wordt hij aan het handje genomen, maar
als het beleggen wordt overgelaten aan de experts loopt hij mogelijk een groot
risico.