Categorie: "Pensioenpremie"

Werknemers… wakker worden!!

De berichtgeving rondom het verlagen van de pensioenopbouw tegen dezelfde premie lijkt nog niet heel veel los te maken. De werkenden die op dit moment pensioen opbouwen krijgen daardoor minder pensioen voor hetzelfde geld, de jongeren draaien daarmee op voor de kosten van de pensioencrisis. Daar wordt veel over geschreven, maar als de betrokkenen het niet lezen zullen ze er ook niet tegen in opstand komen.

Minder voor hetzelfde geld

Op de pensioenen van de pensioenfondsen wordt aan alle kanten beknibbeld. Niet alleen wordt er bij veel fondsen gesproken over afstempelen van de huidige pensioenbetalingen en opgebouwde rechten, het is ook niet zo dat we naar de toekomst wel weer gewoon op de huidige voet verder opbouwen. In het FD van vandaag is te lezen dat de nieuwe opbouw verlaagd zal worden, terwijl de premies gelijk blijven. Minder pensioenopbouw voor hetzelfde geld dus.

Pensioenpremie stijgt fors

Nederlandse werknemers gaan vanaf 2008 zeker 6% of euro 1,4 mrd meer pensioenpremie betalen. Dit is een gevolg van nieuwe eisen van de Nederlandsche Bank (DNB) aan pensioenfondsen, meldt Het Financieele Dagblad.
Daarmee komt al snel weer een einde aan de daling van de premies die dit jaar inzette. Sinds 2001 is de totale som die Nederlandse werknemers verplicht aan premies afdragen, verdubbeld tot euro 22 mrd.