Categorie: "Resultaat afhankelijk pensioen"

Uitgekleed of aangekleed?

We hebben sinds 1 januari iets nieuws in Nederland: de PPI. De PPwat? De PPI: premiepensioeninstelling. Het is een manier van pensioen opbouwen, waarbij de werknemer via de werkgever geld belegt voor zijn pensioen. Het kapitaal dat opgebouwd wordt, daarmee wordt te zijner tijd een pensioen aangekocht.

bedrijven willen flexibel pensioen

bron: dow jones

Een deel van de Nederlandse bedrijven wil de pensioenen afhankelijk maken van het behaalde rendement op de pensioenpremie
die werknemers betalen. Bovendien moet het pensioen ook afhankelijk worden van de tarieven die de verzekeraar hanteert op
het moment dat het pensioen ingaat. Dat blijkt uit onderzoek van consultantbureau KPMG.